Sukcesywna dostawa oleju napędowego na potrzeby własne MPGK Sp. z o.o. w Krynicy-Zdroju w roku 2019

Nazwa zadania :

„Sukcesywna dostawa oleju napędowego na potrzeby własne Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krynicy-Zdroju, w 2019 roku.”

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego do zbiornika o pojemności 2 500 litrów , znajdującego się na terenie przedsiębiorstwa w Powroźniku nr 140 w gminie Muszyna ( baza ZSTiS), w łącznej szacunkowej ilości  75 000 litrów. W skład rzeczowego zamówienia wchodzi sukcesywne zaopatrywanie Zamawiającego w olej napędowy autocysterną Wykonawcy wraz z tankowaniem do zbiornika Zamawiającego w czasie trwania umowy, która będzie podpisana na okres : od 1 stycznia 2019  roku do 31 grudnia 2019 roku.

Postępowanie przetargowe oznaczone zostało znakiem  : ZP.03.2018

Załączniki:
PlikOpisDodałRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz (Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 05.12.2018r. nr 658053-N-2018.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 05.12.2018r. nr 658053-N-2018.pdf Artur Repel5539 Kb05.12.2018 16:05
Pobierz (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Sukcesywna dostawa oleju napędowego)Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Sukcesywna dostawa oleju napędowego Artur Repel5401 Kb05.12.2018 16:05
Pobierz (Załącznik nr 1  do SIWZ  - Formularz Oferty.pdf)Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Oferty.pdf Artur Repel1058 Kb05.12.2018 16:05
Pobierz (Załącznik nr 2  do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia )Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia  Artur Repel297 Kb05.12.2018 16:06
Pobierz (Załącznik nr 3  do SIWZ -  Oświadczenie o przynależności lub braku przynależnośc)Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależnośc Artur Repel1145 Kb05.12.2018 16:06
Pobierz (Załącznik nr 4  do SIWZ - Wzór umowy.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy.pdf Artur Repel909 Kb05.12.2018 16:06
Pobierz (Załącznik nr 5  do SIWZ - Wykaz wykonanych dostaw.pdf)Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz wykonanych dostaw.pdf Artur Repel787 Kb05.12.2018 16:06
Pobierz (Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego t)Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego t Artur Repel975 Kb05.12.2018 16:06
Pobierz (Załącznik nr 7 do SIWZ - Zobowiazanie o oddaniu Wykonawcy do dyspozycji niezbedn)Załącznik nr 7 do SIWZ - Zobowiazanie o oddaniu Wykonawcy do dyspozycji niezbedn Artur Repel1136 Kb05.12.2018 16:06
Pobierz (Informacja z sesji otwarcia ofert ZP.03.2018.pdf)Informacja z sesji otwarcia ofert ZP.03.2018.pdf Artur Repel416 Kb13.12.2018 14:18
Pobierz (Zawiadomienie o poprawieniu w ofercie omyłek, o których mowa art.87 ust.2 pkt 2 )Zawiadomienie o poprawieniu w ofercie omyłek, o których mowa art.87 ust.2 pkt 2  Artur Repel768 Kb27.12.2018 10:14
Pobierz (Zawiadomienie o poprawieniu w ofercie omyłek, o których mowa art.87 ust.2 pkt 2 )Zawiadomienie o poprawieniu w ofercie omyłek, o których mowa art.87 ust.2 pkt 2  Artur Repel761 Kb27.12.2018 10:15
Pobierz (Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.20.2018.pdf)Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.20.2018.pdf Artur Repel609 Kb27.12.2018 10:53
Pobierz (Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.ZP.03.2018.pdf)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.ZP.03.2018.pdf Artur Repel1119 Kb16.01.2019 14:56

Biuletyn BIP

Wyszukiwarka