Dostawa soli drogowej na potrzeby MPGK Sp. z o.o. w Krynicy-Zdroju,w sezonie zimowym 2017/2018 roku

Nazwa zadania : Dostawa soli drogowej na potrzeby własne Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krynicy-Zdroju, w sezonie zimowym  2017/2018 roku.

Numer referencyjny :  ZP.04.2017

Przedmiot zamówienia : Zamówienie obejmuje dostawę 500 ton soli drogowej ( +/-50 ton ) o granulacji od 0,25 mm do 4 mm w tym o pow. 1 mm max. 20%  z zawartością chlorku sodu NaCl min.98%, z zawartością chlorku wapnia min. 0,90 % , z dodatkiem antyzbrylacza w ilości min. 20 mg/kg, o pozostałych właściwościach opisanych Polską Normą, z przeznaczeniem do zimowego utrzymania nawierzchni dróg. Dostawa soli będzie realizowana sukcesywnie ( w kilku terminach ) do bazy transportowej ZSTiS w Powroźniku 140, Gmina Muszyna na polecenie Zamawiającego, partiami po ok. 60 ton.

CPV-34927100-2 - sól drogowa

Załączniki :

Załączniki:
PlikOpisDodałRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz (Ogłoszenie  o zamówieniu II.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu II.pdf Jolanta Szyszka532 Kb27.09.2017 12:49
Pobierz (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf)Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf Jolanta Szyszka7712 Kb27.09.2017 12:59
Pobierz (Załącznik nr 1 do SIWZ  - Wzór frrmularza oferty.pdf)Załącznik nr 1 do SIWZ - Wzór frrmularza oferty.pdf Jolanta Szyszka294 Kb27.09.2017 12:59
Pobierz (Załącznik nr 2 do SIWZ - Wykaz dostaw.pdf)Załącznik nr 2 do SIWZ - Wykaz dostaw.pdf Jolanta Szyszka248 Kb27.09.2017 12:59
Pobierz (Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie  wykonawcy.pdf)Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy.pdf Jolanta Szyszka300 Kb27.09.2017 13:00
Pobierz (Załącznik nr 4 do SIWZ -  Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.pdf Jolanta Szyszka323 Kb27.09.2017 13:00
Pobierz (Załącznik nr 5 do SIWZ -  Wzór umowy.pdf)Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór umowy.pdf Jolanta Szyszka908 Kb27.09.2017 13:00
Pobierz (Informacja z sesji otwarcia ofert.pdf)Informacja z sesji otwarcia ofert.pdf Jolanta Szyszka643 Kb20.10.2017 11:52
Pobierz (Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf)Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf Jolanta Szyszka714 Kb20.10.2017 11:52

Biuletyn BIP

Wyszukiwarka