Dostawa soli drogowej na potrzeby MPGK Sp. z o.o. w Krynicy-Zdroju, w sezonie 2017/2018 roku.

Nazwa zadania : Dostawa soli drogowej na potrzeby własne Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krynicy-Zdroju, w sezonie zimowym 2017/2018 roku.

Numer referencyjny :  ZP.03.2017

Przedmiot zamówienia :

Zamówienie obejmuje dostawę 500 ton soli drogowej ( +/- 50 ton) o granulacji od 0,25 mm do 4 mm w  tym o pow. 1 mm max. 20%, z zawartością chlorku sodu NaCl min. 98%, z zawartością chlorku wapnia min. 0,90 %, z dodatkiem antyzbrylacza w ilości min. 20 mg/kg, o pozostałych właściwościach opisanych Polską Normą, z przeznaczeniem do zimowego utrzymania nawierzchni dróg. Dostawa soli będzie realizowana sukcesywnie ( w kilku terminach) do bazy transportowej ZSTiS w Powroźniku 140, Gmina Muszyna na polecenie Zamawiającego, partiami po ok. 60 ton.

CPV-34927100-2 - sól drogowa

Załączniki:
PlikOpisDodałRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz (Ogłoszenie o zamówieniu'.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu'.pdf Jolanta Szyszka4063 Kb07.09.2017 11:12
Pobierz (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Sól Drogowa 2017.2018'pdf.pdf)Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Sól Drogowa 2017.2018'pdf.pdf Jolanta Szyszka5454 Kb07.09.2017 11:12
Pobierz (Załącznik nr 1 do SIWZ - Wzór formularza oferty.pdf)Załącznik nr 1 do SIWZ - Wzór formularza oferty.pdf Jolanta Szyszka294 Kb07.09.2017 11:14
Pobierz (Załącznik nr 2 do SIWZ -Wykaz dostaw.pdf)Załącznik nr 2 do SIWZ -Wykaz dostaw.pdf Jolanta Szyszka248 Kb07.09.2017 11:14
Pobierz (Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy.pdf)Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy.pdf Jolanta Szyszka300 Kb07.09.2017 11:14
Pobierz (Załącznik  nr 4 do SIWZ  - Oświadczenie  o przynależności do grup kapitałowej.pd)Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grup kapitałowej.pd Jolanta Szyszka323 Kb07.09.2017 11:15
Pobierz (Załącznik nr 5  do SIWZ  -  wzór umowy.pdf)Załącznik nr 5 do SIWZ - wzór umowy.pdf Jolanta Szyszka907 Kb07.09.2017 11:15
Pobierz (Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf)Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf Jolanta Szyszka449 Kb22.09.2017 10:30

Biuletyn BIP

Wyszukiwarka